Reklamáció

 1. A reklamációs rend azokat az alapelveket és szabályokat foglalja magába, melyeket a kézbesített áruk reklamációja során alkalmaznak. Ez a reklamációs eljárás nem zárja ki és nem korlátozza a vevő semmilyen kötelező erejű jogát, illetve a vásárlónak az eladóval szemben fennálló jogait. A termékekkel kapcsolatos jótállásra és az abból eredő jogokra és kötelezettségekre elsősorban a Polgári Törvénykönyv 612-627 §-a vonatkozik (622 és 623 §, mely a fogyasztó jogait tartalmazza).
 2. A reklamált terméknek hiánytalannak kell lennie, bontatlan csomagolásban. Az eladó által nyújtott jótállás nem terjed ki a tűz, víz, statikus elektromosság vagy más természeti csapások során keletkezett károkra, a nem rendeltetésszerű használatra. A garancia nem vonatkozik a termékre vonatkozó, ajánlott hőmérsékleti tartományon kívüli tárolásából származó károkra.
 3. Az eladó vállalja, hogy a reklamációt az írásbeli reklamáció kézbevételétől számított 30 naptári napon belül teljesíti, ideértve a reklamált árut is.

 

A reklamációnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • reklamált áru megnevezését
 • a probléma leírását
 • a reklamált terméket vagy annak részét
 • a vásárlási bizonylat (számla) másolatát
 • a címet és kapcsolatot, ahol a reklamációval kapcsolatban értesítést kap (telefon, e-mail)
 • dátum
 • a reklamáció intézésének módja

Amennyiben a reklamáció nem tartalmazza ezen adatokat, a reklamációs osztály jogosult a reklamációt elutasítani. Tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy utánvéttel nem lehetséges a termék elküldése címünkre. Javasoljuk, hogy a terméket ajánlott küldeményként adja fel címünkre. A címzett neve: Shipmall / Binary Assets, Diaľničná cesta 2, 90301, Senec

e-mail: info@stoporex.hu

Az eladó a reklamációról azonnal, bonyolultabb esetekben 30 munkanapon belül dönt, a reklamáció kézbesítésétől számítva. A reklamáció intézése nem tarthat tovább 30 napnál. A reklamáció eredményéről a vásárló az eljárás befejezését követően e-mailben vagy telefonon értesül.

A reklamációt a vásárló ott nyújtja be ott, ahol az árut vásárolta.

Reklamáció esetén a vásárló a reklamált terméket bontatlanul, annak eredeti csomagolásában küldi vissza, a vásárlást igazoló számla másolatával együtt, az alábbi postacímre:
Shipmall / Binary Assets, Diaľničná cesta 2, 90301, Senec. Az utánvéttel elküldött csomagot az eladó nem veszi át. Javasoljuk a csomagot biztosítani.

 

Az áru visszaküldése 14 napon belül

Amennyiben indoklás nélkül kíván elállni az adásvételi szerződéstől, azt a tőlünk megrendelt áru megvásárlásától (átvételétől) számított 14 napon belül megteheti.

 1. Töltse ki a Visszaküldési űrlapot *
 2. Töltse ki és nyomtassa ki az utasításoknak megfelelően. Csomagolja be és küldje el az áruval együtt a következő postacímre:

A címzett megnevezése: Shipmall / Binary Assets, Diaľničná cesta 2, 90301, Senec

Ne utánvéttel küldje vissza!

 

Kérjük, hogy a visszaküldött árut jól csomagolja be, hogy szállítás közben ne sérüljön meg. Visszaküldéskor kérjük, hogy az árut bontatlanul, átvételkori állapotában küldje vissza. Ne küldje vissza az árut utánvéttel, mert a küldeményt átvétel nélkül visszaküldjük Önnek! Az eladó vállalja, hogy a visszaküldött áru átvételétől számított 30 naptári napon belül visszaküldi a vevőnek az érintett áruért kifizetett összeget a vevő által megadott bankszámlára. A vevő a szerződéstől való elállás után viseli az áru visszaküldésének költségeit (10 § 3. bekezdése szerint). Amennyiben vállalkozóként vásárolt, kérjük, olvassa el a vállalkozókra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket.

A 102/2014 sz. törvény 7§-a alapján /Szerződéstől való elállás/ a fogyasztó/vásárló nem állhat el a szerződéstől, amelynek tárgya olyan védőcsomagolásba zárt áru értékesítése, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból nem alkalmas visszaküldésre, illetve mely árunak a védőcsomagolása a szállítás után felbontásra került.

 

* 1. sz. melléklet – Űrlap a szerződéstől való elálláshoz – MINTA

Elállás távúton kötött adásvételi szerződéstől a 102/2014 számú, a fogyasztóvédelemről szóló Törvény 7§-a alapján, a távúton kötött szerződés vagy üzlethelyiségen kívül kötött szerződésekre vonatkozóan, szolgáltatásnyújtás során, az egyes törvények módosításai alapján.

 

Vevő:

Név és vezetéknév *:
Utca és házszám*:
Város*:
Irányítószám*:
Telefon:
E-mail:

Ezúton kérem a www.stoporex.hu internetes weboldalon keresztül megrendelt áru értékének visszatérítését. A 102/2014 számú törvény 7§-a alapján igényt tartok a kifizetett áru teljes értékének visszatérítésére, beleértve a szállítási díjat is.

 

Az árut az alábbi weboldalon vásároltam:
A megrendelés száma:

Dátum:
Az áru átvételének napja (átvétel napja)*:
A számla/bizonylat száma:

Az áru visszatérítését kérem: (csak egy lehetőséget jelöljön be)
– a számla teljes értékét (minden kiszámlázott áru a szerződéstől való elállás tárgyát képezi)
– a számla részleges értékét (csak bizonyos árufajtára vonatkozik a szerződéstől való elállás)
A visszaküldött áru és darabszám (csak abban az esetben, ha az áru csak egy részét küldi vissza):

Kért visszatérítés összege:

A kért összeget kérném visszaküldeni *:
banki átutalással * a megjelölt mezők kötelezőek: a bank száma/kódja vagy az IBAN:

Amennyiben az áru nem része a szállítmánynak, tudomásul veszem, hogy az eladó nem köteles a pénzt visszaküldeni a szerződéstől való elállás kézbesítésétől számított 14 napon belül, amíg az árut kézhez nem kapja, vagy nem kerül bizonyításra, hogy az árut elküldték.