Cookies

A “cookie-k” (sütik) kis szöveges fájlok, amelyek a végeszközben (számítógép, mobil) vagy annak memóriájában tárolódnak. Ezek a fájlok lehetővé teszik, hogy weboldalunk információkat rögzítsen az Ön látogatásáról, a böngésző beállításairól, az Ön által választott nyelvről és egyéb információkról. Így weboldalunk jövőbeli látogatása sokkal gyorsabb, és jobban megfelel az Ön érdeklődésének. A weboldalunkon való böngészés sokkal nehezebb lenne cookie-k nélkül. Többek között ezek a fájlok segítenek abban, hogy ajánlatunkat az Ön igényeihez igazítsuk, és használjuk a Google Analytics szolgáltatást.

Mindig a vonatkozó jogszabályoknak és a legmagasabb etikai normáknak megfelelően járunk el. Számunkra nagyon fontos ügyfeleink és weboldalunk látogatóinak elégedettsége.

Emiatt következetesen gondoskodunk az Ön adatainak védelméről. A cookie-fájlok használata nem feltétlenül jelenti azt, hogy Ön megadja nekünk személyes adatait, de abban az esetben, ha megadja nekünk személyes adatait (pl. azért, hogy a megrendelt termékeket ki tudjuk szállítani Önnek), az Ön személyes adatainak kapcsolódnia kell a fájlokban található cookie-k információihoz, de csak ajánlatunk minőségének javítása érdekében, amely így jobban megfelel az Ön egyéni érdekeinek vagy igényeinek. Természetesen az Ön személyes adatait a legmodernebb technológiákkal védjük, és csak a szükséges mértékben adjuk ki más személyeknek vagy cégeknek (pl. az áruinkat Önnek szállító fuvarozóknak). Egyes esetekben azonban törvény kötelezheti személyes adatainak megadását.

Tartalmi szempontból megkülönböztetünk:

 • Funkcionális sütiket – biztosítják a weboldal működőképességét, szükségesek a működéséhez (például a kosárba helyezett áruk megjegyzéséhez).
 • Analitikai célú sütiket – a webhely forgalmának mérésére és különféle egyéb statisztikák mérésére szolgálnak.
 • Marketing célú sütiket – felhasználói profilalkotásra, jövőbeni célzásra és hirdetések személyre szabására szolgálnak.

Személyes adatok és azok védelme

9.1. A szerződő felek megállapodtak abban, hogy amennyiben a vásárló természetes személy, közli az eladóval vezeték- és keresztnevét, állandó lakhelyének címét, beleértve az irányítószámot, telefonszámot, e-mail címet és szállítási címet (ha az eltér a lakóhely címétől). Amennyiben az eladó a vásárló egyéb adatait is kezeli, azokat az adásvételi szerződésből eredő kötelezettségeinek megfelelően, a szükséges mértékben kezeli. A vásárló a személyes adatokat önként adja meg az eladónak az adásvételi szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítése és a vele való további kapcsolattartás céljából. Ezen adatok hiányában az eladó nem tudja megfelelően teljesíteni a vásárlóval kötött szerződést, ezért azt a vásárlóval nem lehet megkötni. Ezen személyes adatok kezelésének célja adóbizonylat kiállítása, szerződéskötést megelőző kapcsolatok, a vásárló azonosítása, a megrendelés telefonon vagy e-mailben történő visszaigazolása, az áru kiszállítása, hűségprogramok lebonyolítása az ügyfelek számára, marketingtevékenységek, akciókról való tájékoztatás, hírek és árkedvezmények.

9.2. Az eladó az érintettek személyes adatait a 122/2013 számú, a személyes adatok védelméről szóló, későbbi jogszabályokkal módosított törvény 11. §-a alapján kezeli. Az adatok felhasználása hűségprogramok, illetve marketing célokból történik. Az érintett a www.stoporex.hu online webáruházon keresztül történő árurendelés során a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulását az „Elfogadom a szerződési feltételeket“ opció megerősítésével fejezi ki.

9.3. A vásárló a megrendelés elküldésével felelőssége teljes tudatában kijelenti, hogy a 2. pontban foglalt, 122/2013 számú, a személyes adatok védelméről szóló, későbbi jogszabályokkal módosított törvény 11. §-a 1. bekezdése alapján hozzájárul ahhoz, hogy az eladó a személyes adatait kezelje és tárolja minden információs rendszerében, különös tekintettel a fent felsorolt és/vagy az eladó tevékenységéhez szükséges személyes adatokat illetően. Az eladó ezeket a személyes adatokat 24 hónapig kezeli, hacsak a jogszabály másként nem rendelkezik. A vásárló egyúttal felelőssége teljes tudatában kijelenti, hogy hozzájárulását adja az eladónak személyes adatainak feldolgozásához, valamint a személyes adatok továbbításához közvetítő által a Cseh Köztársaságba, mint az Európai Unió tagállamába, az adatok határokon átnyúló továbbítása értelmében, mindezt az eladó és a vásárló között létrejött adásvételi szerződések, számlák és egyéb okmányok rögzítése céljából, illetve marketing célokból, a vásárolt áruk szállításával kapcsolatos szolgáltatások céljából, valamint részletfizetési szerződés megkötése céljából.

Az eladó jogosult a személyes adatok megadására az érintett hozzájárulásával és ezen adatok feldolgozására a fent említett célokra, az áruk és szolgáltatások minőségének javítása céljából, valamint a vásárlói elégedettség növelése érdekében. Az eladó vállalja, hogy a vásárló személyes adatait a Szlovák Köztársaság hatályos jogszabályainak megfelelően kezeli és semmisíti meg. Az eladó a vásárló személyes adatait csak a szerződésből és az általánosan kötelező jogszabályokból eredő kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges ideig kezeli. Az eladó az adatkezelés céljának teljesítését követően haladéktalanul megsemmisíti a vásárló személyes adatait a rendelet 17. §-a 1. bekezdése alapján. A vásárló a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását írásban bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás az eladó részére történő kézbesítéstől számított 1 hónapon belül jár le, majd az adatok törlésre kerülnek. Az eladó a személyes adatokat harmadik fél számára nem bocsájtja rendelkezésre, kivéve, ha az az adásvételi szerződésből eredő kötelezettségek teljesítéséhez ez szükségszerű. A vásárló tudomásul veszi, hogy személyes adatait az adásvételi szerződésből eredő kötelezettségei teljesítése céljából harmadik személy (pl. fuvarozó) rendelkezésére bocsájthatják vagy átadhatják.

9.4. A vásárlónak joga és lehetősége van személyes adatainak frissítésére levélben vagy telefonon, az eladónál.

9.5. Az eladó kijelenti, hogy a rendelet 6. §-a, 2. bekezdés c) pontja szerint, a személyes adatokat kizárólag a 9.1, 9.2. és a 9.3. pontban leírtak céljából gyűjti.

9.6. Az eladó kijelenti, hogy a rendelet 6. §-a, 2. bekezdés e) pontja szerint bebiztosítja, hogy a személyes adatokat kizárólag a gyűjtés céljának megfelelő módon kezelje és használja fel.

9.7. Az eladó kijelenti, hogy a rendelet 6. §-a, 2. bekezdés i) pontja alapján a személyes adatokat a jó erkölcsnek megfelelően kezeli, és úgy jár el, hogy az ne ütközzön ellentétbe a személyes adatok kezeléséről szóló rendeletekkel, sem más, általánosan kötelező érvényű jogszabályokkal, és azokat nem kerül meg.

9.8. A vevőnek joga van az eladótól írásbeli kérelem alapján követelni az alábbiakat:

 1. Annak igazolása, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelés alatt állnak-e vagy sem,
 2. Tájékoztatás általánosan közérthető formában a személyes adatok információs rendszerben történő kezeléséről, beleértve az alábbiakat:

 

 1. a) az eladó és az eladó megbízottjának azonosító adatai,
 2. b) a közvetítő azonosító adatai; ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az eladó a személyes adatok megszerzése során nem a személyes adatok védelméről szóló rendelet 8.§-a szerint jár el,
 3. c) a személyes adatok kezelésének célja,
 4. d) a személyes adatok védelméről szóló rendelet 10.§, 4. bekezdés alapján a személyes adatok felsorolása vagy a személyes adatok köre,
 5. e) kiegészítő információk, amelyek a személyes adatok kezelésének valamennyi körülményére és feltételére tekintettel szükségesek ahhoz, hogy a vásárló biztosítsa jogait és a törvény által védett érdekeit, különös tekintettel az alábbiakra:
 • Tájékoztatás a szükséges személyes adatok megadásának önkéntességéről vagy kötelezettségéről; ha az eladó a vásárló személyes adatait a személyes adatok védelméről szóló rendelet 11.§-a szerinti hozzájárulása alapján szerzi meg, akkor a hozzájárulás érvényességi idejéről is értesíti a vásárlót, amennyiben a vásárló személyes adatszolgáltatási kötelezettsége közvetlenül érvényesíthető jogerőből ered, az Európai Unió kötelező jogi aktusa alapján, mellyel kapcsolatban a Szlovák Köztársaság nemzetközi szerződés vagy jogszabály alapján kötelezettséget vállalt, az eladó tájékoztatja a vásárlót arról a jogalapról, amely ezt a kötelezettséget rója rá, és tájékoztatja a vásárlót a szolgáltatás megtagadásának következményeiről.
 • Harmadik felek, ha feltételezhető vagy nyilvánvaló, hogy személyes adatokat adnak át a számukra,
 • A címzettek köre, ha feltételezhető vagy nyilvánvaló, hogy a személyes adatokat hozzáférhetővé teszik számukra,
 • A közzététel formája, ha személyes adatokat kell közzétenni,
 • Harmadik országok, ha feltételezhető vagy nyilvánvaló, hogy a személyes adatok továbbítására ezekbe az országokba kerül sor, a 9.12. pont szerint, melynek értelmében a vásárló jogosult megismerni a műveletek feldolgozási és értékelési eljárását.
 1. Általánosan érthető formában pontos tájékoztatást arról, hogy a személyes adatait milyen forrásból szerezték meg feldolgozás céljából,
 2. Az adatkezelés tárgyát képező hibás, hiányos vagy elavult személyes adatok helyesbítése vagy megsemmisítése,
 3. Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok megsemmisítése, ha jogszabálysértés történt, vagy az ilyen adatok megsemmisítése, ha azok felhasználási célja megszűnt,
 4. Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok megsemmisítése, ha jogszabálysértés történt, vagy az ilyen adatok megsemmisítése, ha azok felhasználási célja megszűnt, ha az adatkezelés tárgya személyes adatot tartalmazó hivatalos irat, kérheti azok visszaküldését,
 5. Személyes adatainak zárolása a hozzájárulás visszavonása miatt annak érvényességi idejének lejárta előtt, ha az eladó a vásárló hozzájárulása alapján kezeli a személyes adatokat.

9.9. A vásárló jogai a 9.8-as pont szerint csak akkor korlátozhatók, ha az ilyen korlátozás külön jogszabályból ered, vagy annak alkalmazása sértené a vásárló védelmét vagy más személyek jogait és szabadságát.

9.10. Ingyenes írásbeli kérelem alapján a vásárlónak joga van kifogást emelni az eladóval szemben az alábbi indokok alapján:

 • Személyes adatainak feldolgozása, amelyekről feltételezi, hogy direkt marketing célból az ő hozzájárulása nélkül kezelik vagy fogják kezelni, és kérni azok megsemmisítését,
 • A vásárló titulusának, nevének, vezetéknevének és címének felhasználása direkt marketing céljára postai kommunikációban, illetve
 • A vásárló titulusának, nevének, vezetéknevének és címének felhasználása direkt marketing céljára.

 

9.11. Írásbeli kérelem alapján vagy személyesen, ha az ügy nem halasztható, a vásárlónak joga van bármikor tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen az eladó által, a 10.§ 3. bekezdésének a), e), f) vagy g) pontja alapján, jogos indoklás vagy bizonyíték bemutatásával a törvény által védett jogaiba és érdekeibe való jogosulatlan beavatkozásra vonatkozóan, amelyek a személyes adatok ilyen kezelésével konkrét esetben sérülhetnek, ha ezt jogi okok nem akadályozzák, és bebizonyosodik, hogy a vásárló tiltakozása megalapozott, az eladó köteles azokat a személyes adatokat, amelyek kezelése ellen a vásárló tiltakozott, indokolatlan késedelem nélkül, amint a körülmények fennállnak, zárolni.

9.12. A vevő írásbeli kérelem alapján vagy személyesen, ha az ügy nem halasztható, jogosult az eladóval szemben bármikor kifogást emelni, és nem engedelmeskedni az eladó döntésének, amely joghatásokkal járna vagy ha az ilyen határozatot kizárólag személyes adatainak automatizált kezelése alapján hozzák meg. A vásárlónak jogában áll kérni az eladótól a kiadott határozat felülvizsgálását az automatizált feldolgozási formától eltérő módon, míg az eladó köteles a vásárló kérésének eleget tenni, így a döntés felülvizsgálatában a döntő szerep a felhatalmazott személyé. Az eladó a vásárlót a vizsgálat módjáról és a megállapítás eredményéről tájékoztatja a 9.19-es pont alapján. A vásárlót ez a jog csak akkor nem illeti meg, ha a vásárló jogos érdekeit biztosító intézkedések ezt meghatározzák, vagy ha a szerződéskötést megelőző jogviszony keretében vagy a szerződéses jogviszony fennállása alatt az eladó határozatot hozott, amellyel a vásárló kérésének eleget tett, vagy ha az eladó a szerződés alapján egyéb ésszerű intézkedést  tett a vásárló jogos érdekeinek biztosítása érdekében.

9.13. Amennyiben a vásárló él a jogával:

 • Írásban teszi ezt meg és kérelmének tartalmából az következik, hogy él a jogával, a kérelem e törvény szerint benyújtottnak minősül; a vásárló e-mailben vagy írásban (faxon) benyújtott kérelmét legkésőbb annak elküldésétől számított három napon belül kézbesíti,
 • Személyesen szóban, jegyzőkönyvbe rögzítve, amelyből egyértelműen ki kell derülnie, hogy ki gyakorolta a jogot, mire és mikor és ki készítette a jegyzőkönyvet, ez utóbbi személy aláírása és a vásárló aláírása; az eladó köteles a jegyzőkönyv egy példányát a vásárlónak átadni,
 • E bekezdés 1-es vagy 2-es pontja alapján közvetítő esetén köteles ezt a kérelmet vagy jegyzőkönyvet indokolatlan késedelem nélkül átadni az eladónak.

9.14. Ha a vásárló azt gyanítja, hogy személyes adatait jogosulatlanul kezelik, javaslatot tehet a Szlovák Köztársaság Személyes Adatok Védelmi Hivatalánál, személyes adatok védelmével kapcsolatos eljárás megindítására.

9.15. Amennyiben a vásárló nem cselekvőképes, a törvényes képviselő gyakorolhatja jogait.

9.16. Amennyiben a vásárló nem él, a jelen törvény alapján megillető jogait egy közeli személy gyakorolhatja.

9.17. A vásárló kérése alapján a 9.8. bekezdésben foglalt Általános Szerződési Feltételek 1, 3, 5, 8 pontjaiban foglaltakat az eladó térítésmentesen biztosítja.

9.18. A vásárló kérését a 9.8. bekezdésben foglalt Általános Szerződési Feltételek 4. pontja értelmében az eladó térítésmentesen teljesíti, kivéve az olyan költségeket, melyek túllépik a másolatkészítés, műszaki adathordozó importálása és a vásárló részére történő információküldés céljából felmerülő anyagköltségek összegét, kivéve ha a törvény másképp rendelkezik.

9.19. Az eladó köteles a vásárló kérelmét a 9.17. és 9.18. pontok szerint írásban feldolgozni, legkésőbb a kérelem kézbesítésétől számított 30 napon belül.

9.20. A vásárló jogainak korlátozása esetén a 9.9. bekezdés alapján az eladó késedelem nélkül, írásban értesíti a vásárlót és a Szlovák Köztársaság Adatvédelmi Hivatalát.