Alapvető fogalmak

“Áru” minden olyan fogyasztási cikk, mely a www.stoporex.hu weboldalon keresztül kerül értékesítésre. Az “Eladó” a Binary Assets s. r. o., kereskedelmi vállalat, cím: P. Jilemnického 2415/6, 052 01 Spišská Nová Ves, mely áruvásárlási szerződést kötött az eladóval.

Alapelvek

Ezek a kereskedelmi feltételek a törvényből eredő jogok és kötelezettségek alapján, melyeket a 102/2014 Törvénytár foglal magába, jogi személyekre nem vonatkoznak. Az eladó és a jogi személyek közötti szerződéses kapcsolatra az 513/1991 számú törvény vonatkozó rendelkezései érvényesek. A 250/2007 számú Törvénytár alapján azonban bizonyos jogok a jogi személyekre is vonatkoznak, akik személyes használatra vagy háztartásuk tagjainak szükségletei miatt vásárolnak termékeket, miközben az e célból történő vásárlás szempontjából ez a személy fogyasztónak minősül.

A termék és a kiszállítás díja

Az összes termék ára a www.stoporex.hu weboldalon található, és az ÁFA-t is tartalmazza. Ezen árak nem tartalmazzák a fogyasztó által megrendelt áru meghatározott helyre való kiszállítását. Az áru kiszállításának díját a fogyasztó külön fizeti az érvényes árlista szerint, amelyet a fogyasztó közvetlenül a megrendelése teljesítése során választ ki. A feltüntetett ár egy db termékre vonatkozik, hacsak nincs másképp feltüntetve. Az “Akció” megjelölésű termékek ára, eltérő megjelölés hiányában, a készlet erejéig érvényes.

Az áru megrendelése

A fogyasztó megrendelését az alábbi módon adhatja le:

Az eladó ezután visszaigazolást küld a megrendelésről vagy annak egy részéről a vásárló e-mail címére. Szükség esetén a megrendelésével kapcsolatos minden további információt az Ön által megadott e-mail címre küldjük. A megrendelés visszaigazolásához szükséges az áru pontos specifikációja – típusának, árának, mennyiségének, valamint az áru kiszállításának ára, a megrendelés fizetésének módja és időpontja, a megrendelés módja, illetve az áru kézbesítésének dátuma. Az így visszaigazolt megrendelés (vagy annak egy része) mindkét félre nézve kötelező érvényű.

A megrendelés lemondása

A fogyasztó a megrendelését annak visszaigazolása előtt és után is lemondhatja az info@stoporex.hu e-mail címen! A kifizetett áru vételárát vagy előlegét ezt követően legkésőbb 14 napon belül banki átutalással visszautaljuk a fogyasztónak.

A megrendelés lemondásakor a követkető adatokat kell megadni: a vásárló vezeték- és keresztneve, a megrendelés száma, a megrendelt termék neve, számlaszám, ahová a kifizetett vételárat vagy előleget kell visszaküldeni. Az eladónak jogában áll elállni a rendeléstől, ha a megrendelt árut a megállapodás szerinti határidőn belül nem tudja kiszállítani, és a fogyasztó az alternatív megoldást nem fogadja el. Az áru kifizetett vételárát vagy az előleget ezt követően legkésőbb 30 napon belül visszaküldjük a fogyasztónak. A rendelés törléséről a fogyasztó telefonon vagy e-mailben értesül.

Az áru kifizetése

A fogyasztó az áru értékét nem kézpénzes fizetéssel is térítheti, az áru átvételekor készpénzben, személyes átvétel esetén az eladó által megjelölt helyen fizethet. Az eladó bankszámla száma: IBAN: SK83 0900 0000 0050 6189 9956, változó szimbólum: a megrendelési szám.

Szállítási idő

A szállítási idő általában 1 – 30 nap. Amennyiben a körülmények megkívánják, az eladó és a fogyasztó megegyezhet egy meghosszabbított szállítási időben, vagy azonos minőségű áru helyettesítésében. A szállítási idő hosszáról minden esetben e-mailben tájékoztatjuk a megrendelés visszaigazolásakor. A termékeknél megadott szállítási idő tájékoztató jellegű, mely esetenként változhat.

Az áru kiszállítása és átvétele

Az eladó köteles az áru értékének és a fogyasztó részére történő kiszállítási díjának megfizetését követően az árut a megkívánt minőségben, áron és mennyiségben, valamint a megállapodás szerinti határidőn belül a fogyasztó részére leszállítani.  Az áru futárszolgálat által kerül kiszállításra. Az áru átvétele előtt a fogyasztó köteles a megrendelést visszaigazolni, az áru értékét és a kiszállítás díját megfizetni. A fogyasztó az áru átvételekor ellenőrzi annak hiánytalanságát és sértetlenségét a futáron keresztül, aki az árut kiszállította.

A számla az áruval együtt érkezik. A fuvarozó átvételi protokoljának aláírása előtt a fogyasztó szemrevételezéssel gondosan ellenőrizze a küldeményt, hogy nem sérült-e. A fogyasztónak a szállítás során megsérült áru miatt a szállítmány átvételét követően haladéktalanul reklamációt kell benyújtania. Ha az áru „vis maior” körülmények miatt nem kerül kiszállításra, az eladó haladéktalanul tájékoztatja a fogyasztót az áru kézbesítésének elmaradásáról és annak okáról. Ebben az esetben az eladó a fogyasztó számára helyettesítő megoldást ajánl fel.

Termékhibák, garanciaidő és reklamáció

Az eladó felel az áru azon hibáiért, melyek a fogyasztó általi átvételkor keletkeznek. Ha eltávolítható hibáról van szó, a fogyasztónak joga van térítésmentesen a hiba eltávolításához, az eladó pedig köteles a hibát indokolatlan késedelem nélkül eltávolítani. A fogyasztó kérheti a hiba elhárítása helyett az áru kicserélését. Amennyiben olyan hibáról van szó, mely megakadályozza az áru hibátlan, rendeltetésszerű használatát, a fogyasztónak joga van az árut kicserélni, vagy a szerződéstől elállni. Amennyiben egyéb hiba lép fel, a fogyasztónak joga van az áru árából az eladó által meghatározott ésszerű árengedményre.

A jótállási idő minden árura 24 hónap, ha másképp nincs feltüntetve és attól a naptól kezdődik, amikor a fogyasztó átvette az árut. A fogyasztó kérésére az eladó köteles írásos formájú jótállást adni.

JÓTÁLLÁS     

Minden árura 24 hónap garanciát vállalunk /amennyiben nincs másképp feltüntetve/. A jótállás nem vonatkozik a rendeltetésszerű használat során elhasználódott, vagy a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkra. Minden árura 14 nap pénzvisszafizetési garanciát is vállalunk. Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy utánvéttel ne küldjenek csomagot. Javasoljuk, hogy az árut ajánlott küldemény formájában juttassák vissza címünkre. Az árun nem lehetnek használat nyomai, és az eredeti, bontatlan csomagolásban kell azt visszaküldeni. Használt árut viszonteladásra nem biztosítunk.

Reklamációs rend

 1. A reklamációs rend azokat az alapelveket és szabályokat foglalja magába, melyeket a kézbesített áruk reklamációja során alkalmaznak. Ez a reklamációs eljárás nem zárja ki és nem korlátozza a vevő semmilyen kötelező erejű jogát, illetve a vásárlónak az eladóval szemben fennálló jogait. A termékekkel kapcsolatos jótállásra és az abból eredő jogokra és kötelezettségekre elsősorban a Polgári Törvénykönyv 612-627 §-a vonatkozik (622 és 623 §, mely a fogyasztó jogait tartalmazza).
 2. A reklamált terméknek hiánytalannak kell lennie, bontatlan csomagolásban. Az eladó által nyújtott jótállás nem terjed ki a tűz, víz, statikus elektromosság vagy más természeti csapások során keletkezett károkra, a nem rendeltetésszerű használatra. A garancia nem vonatkozik a termékre vonatkozó, ajánlott hőmérsékleti tartományon kívüli tárolásából származó károkra.
 3. Az eladó vállalja, hogy a reklamációt az írásbeli reklamáció kézbevételétől számított 30 naptári napon belül teljesíti, ideértve a reklamált árut is.

 

A reklamációnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • reklamált áru megnevezését
 • a probléma leírását
 • a reklamált terméket vagy annak részét
 • a vásárlási bizonylat (számla) másolatát
 • a címet és kapcsolatot, ahol a reklamációval kapcsolatban értesítést kap (telefon, e-mail)
 • dátum
 • a reklamáció intézésének módja

Amennyiben a reklamáció nem tartalmazza ezen adatokat, a reklamációs osztály jogosult a reklamációt elutasítani. Tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy utánvéttel nem lehetséges a termék visszaküldése címünkre. Javasoljuk, hogy a terméket ajánlott küldeményként adja fel címünkre. A címzett neve: Shipmall / Binary Assets, Diaľničná cesta 2, 90301, Senec.

e-mail: info@stoporex.hu

Az eladó a reklamációról azonnal, bonyolultabb esetekben 30 munkanapon belül dönt, a reklamáció kézbesítésétől számítva. A reklamáció intézése nem tarthat tovább 30 napnál. A reklamáció eredményéről a vásárló az eljárás befejezését követően e-mailben vagy telefonon értesül.

A reklamációt a vásárló ott nyújtja be ott, ahol az árut vásárolta.

Reklamáció esetén a vásárló a reklamált terméket bontatlanul, annak eredeti csomagolásában küldi vissza, a vásárlást igazoló számla másolatával együtt, az alábbi postacímre:
Shipmall / Binary Assets, Diaľničná cesta 2, 90301, Senec. Az utánvéttel elküldött csomagot az eladó nem veszi át. Javasoljuk a csomagot biztosítani.

Szerződéstől való elállás és az áru visszaküldése

A vevő tudomásul veszi, hogy a 2011. október 25-én keltezett, fogyasztói jogokról szóló, az Európai Parlament és Tanács 2011/83/EU irányelve alapján az erotikus segédeszközök és fehérneműk ún. különleges (intim) jellegű áruk és ezért azok visszaküldése, cseréje higiéniai okokból nem lehetséges.

 1. A vásárló 14 napon belül jogosult az adásvételi szerződéstől indoklás nélkül elállni. Az adásvételi szerződéstől való elállás határideje attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amikor a vevő vagy az általa megjelölt harmadik személy – a fuvarozón kívül – az árut átveszi.
 2. Az adásvételi szerződéstől való elállási jog gyakorlása során a vásárló az adásvételi szerződéstől való elállását egyértelmű nyilatkozatban közli, elektronikus formában, az info@stoporex.hu e-mail címen. Erre a célra a vásárló kitöltheti az űrlapot is, melyet a szöveg végén talál. Elektronikus szerződéstől való elállás esetén a vásárló haladéktalanul visszaigazolja a szerződéstől való elállási szándékát.
 3. A szerződéstől való elállási határidő megmarad, amennyiben a vásárló a határidő lejárta előtt értesítést küld a szerződéstől való elállási jogának gyakorlásáról.

Az eladó a szerződéstől való elállást követően visszatéríti a vásárló által a szerződés megkötésével összefüggésben teljesített valamennyi fizetést, különösen a vételárat, beleértve az áru kiszállításának költségeit is. Az eladó a befizetett összeget indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb az áru vásárlóhoz történő átadásától számított 30 napon belül visszaküldi a vásárlónak. A fizetés átutalással történik a vásárló által megadott IBAN-számlaszámra, amely tartalmazza a számlatulajdonos nevét és címét.

 1. A megvásárolt áru ellenértékének kifizetése a vásárló részére csak az eladó címére visszaküldött áru megérkezése után valósul meg.
 2. Az árut a következő címre kell visszaküldeni:

A cég megnevezése: isklad 210870/09,

Címzett neve: Binary Assets s.r.o., Diaľničná cesta 2, 90301, Senec
A visszaküldés legkésőbb a szerződéstől való elállási jog gyakorlásának napjától számított 14 napon belül lehetséges. A határidő betartottnak minősül, ha a vásárló – fogyasztó a 14 napos határidő lejárta előtt visszaküldi az árut. Az áru visszaküldésének közvetlen költségei a vásárlót-fogyasztót terhelik.

 1. A vásárló felelős az áru értékének minden olyan csökkenéséért, amely az áru természetének, tulajdonságainak és funkcionalitásának csökkenéséből ered az eltérő módon való kezelés miatt. A visszaküldött árun nem lehet használat nyoma, azt eredeti csomagolásában, bontatlanul, a hozzá tartozó dokumentációval együtt kell az eladónak visszaküldeni. Ha az árun sérülés vagy használat nyomai láthatók, az áru hiányos vagy a védőcsomagolása sérült, az eladó az adásvételi szerződéstől való elállást nem fogadja el.
 2. Feltételek, melyek esetén a vásárló nem állhat el a szerződéstől:

A 102/2014 sz. törvény 7§-a alapján /Szerződéstől való elállás/ a fogyasztó/vásárló nem állhat el a szerződéstől, amelynek tárgya olyan védőcsomagolásba zárt áru értékesítése, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból nem alkalmas visszaküldésre, illetve mely árunak a védőcsomagolása a szállítás után felbontásra került.

Ügyfélszolgálatunk azonban igyekszik minden szerződéstől való elállási kérelmet egyedileg elbírálni, ezért lehetővé tesszük az olyan áru visszaküldését, melynek védőfóliája, csomagolása, zárójegye semmilyen módon nem sérült.

Csak így tudjuk garantálni, hogy a vásárló mindig új és használaton kívüli terméket kap kézhez. Az alternatív vitarendezési jogkör:

Szlovák Kereskedelmi Felügyelet
Nemzetközi Kapcsolatok és Fogyasztói Viták Alternatív Megoldásának osztálya:
Prievozská 32, p.p. 29
827 99 Bratislava 27, SR.

Alternatív vitarendezés – a 391/2015 számú Törvény alapján, a viták alternatív megoldásáról, vagy a Binary Assets s.r.o. és a vásárló között keletkezett vitákról, melyeket peren kívül is meg lehet oldani. Az alternatív vitarendezési jogalanyok listája megtalálható a Gazdasági Minisztérium honlapján – www.mhsr.sk. Ilyen esetben a vásárló-fogyasztó felveheti a kapcsolatot a peren kívüli rendezés alanyával, amely például a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet, vagy a vitát a kijelölt ODR-platformon keresztül rendezheti. Az eladó azt javasolja, hogy a vásárló először vegye igénybe a stoporex.hu elérhetőséget a helyzet megoldása érdekében, mielőtt a vita peren kívüli rendezése jönne szóba.

Kérdőív

A vásárlással kapcsolatos elégedettségét e-mailben mérjük fel, kérdőívek segítségével, a „Vásárlók által ajánlott“ program keretén belül, melyben e-shopunk is részt vesz. Ezeket minden alkalommal elküldjük Önnek, amikor tőlünk vásárol, kivéve, ha Ön a 351/2011 számú, az elektronikus hírközlésről  szóló Törvény 62 §-a alapján el nem utasítja az elektronikus levél direkt marketing célú kiküldését.

Személyes adatainak feldolgozása a kérdőívek elküldése kapcsán jogos érdekünk alapján történik, melynek célja, hogy meggyőződjünk arról, elégedett-e a nálunk történt vásárlással. A kérdőívek küldésekor közvetítő szolgáltatásait vesszük igénybe, akinek e célból továbbíthatjuk a vásárolt áruval kapcsolatos információkat és az Ön e-mail címét.  Az e-mailes kérdőívek küldésekor az Ön személyes adatait harmadik félnek saját célra nem adjuk át. A kérdőívek küldését a program keretén belül bármikor kifogásolhatja, ha a kérdőívvel együtt küldött e-mailben található hivatkozás segítségével visszautasítja a további kérdőívek küldését. Kifogása esetén további kérdőívet nem küldünk Önnek.

 

Felelősség

Az eladó felhívja a figyelmet arra, hogy a www.stoporex.hu oldalon található információk részben harmadik féltől származnak, és tárgyi vagy technikai pontatlanságokat vagy tipográfiai hibákat tartalmazhatnak, és ezek előzetes értesítés nélkül frissíthetők. Az eladó a weboldalán leírt információkat bármikor előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja, és nem garantálja azok tartalmának lényegi pontosságát. Az eladó semmilyen más féllel szemben nem vállal felelősséget a saját vagy linkelt weboldalain található információk felhasználásából eredő közvetlen, közvetett, rendkívüli vagy egyéb következményes károkért (de nem kizárólagosan), elmaradt haszonért, felmerülő költségekért, üzletmenet megszakításáért és egyéb kártérítésekért.

Az eladó nem vállal semmilyen garanciát és szavatosságot, kivéve a törvényből eredő garanciákat, valamint a www.stoporex.hu oldalon kínált termékek beszállítói és szolgáltatói által a törvény hatályán túlmutató garanciákat, amennyiben ezek kifejezetten vonatkoznak a termékekre és szolgáltatásokra. A www.stoporex.hu oldalon közölt információk nem értelmezhetők a termékek, szolgáltatások meghatározott célra való alkalmasságára vonatkozó nyilatkozatként, kivéve, ha a vásárló az eladótól írásban kapott nyilatkozatot, miután kétség esetén megkereste az eladót. A www.stoporex.hu oldalon hibásan feltüntetett eladási ár esetén az eladó fenntartja a jogot a helyesbítésre (módosításra), a vásárló megrendelésének leadása után is jogosult az ármódosítással nem egyetérteni és elállni a szerződéstől vagy törölni a megrendelést.